? 甘肅(su)新聞 每(mei)日甘肅(su)網-甘肅(su)頻(pin)道?甘肅(su)新聞中��xing)��/title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://gansu.gansudaily.com.cn/css/sz.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://gansu.gansudaily.com.cn/2017zt/css/qj.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://gansu.gansudaily.com.cn/css/zwys.css"><!--雙創訪(fang)問量--><!--雙創訪(fang)問量結束--> </head> <body><script type="text/javascript" src="/js.js"></script> <div class="top minwith"> <div class="dh"> <div class="rightfloat sousuo"><span class="cms_block_span"></span></div> <div class="cl"></div> </div> </div> <div class="minwith nav"> <div class="dh"> <ul> <a href="/a68a47d90426" target="_blank"> <li class="nav-sy">首頁(ye)</li></a> <a href="/e802cd4f0a56" target="_blank"><li>甘肅(su)播報</li></a> <a href="/a32d4e9cefcd" target="_blank"><li>本網原創</li></a> <a href="/67be40e8f82f" target="_blank"><li>人事(shi)任免</li></a> <a href="/5edcf86ca242" target="_blank"><li>權威發(fa)布</li></a> <a href="/0a56327fbb40" target="_blank"><li style="width: 180px;">省外媒��jiao)蹇錘仕��su)</li></a> <a href="/0f27c8b0702a" target="_blank"><li>綜(zong)合(he)發(fa)布</li></a> <a href="/f8457fd6b10b" target="_blank"><li>融媒��jiao)��/li></a> </ul> <div class="cl"></div> </div> </div> <div class="minwith news"> <div class="dh bottomp"> <div class="leftfloat news-l"> <dl> <dt><a href="/e5b067c4756b" target="_blank"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/145/00301314530_544afe83.jpg" width="1008" height="67"></a></dt> </dl> </div> <div class="rightfloat news-r"> <span class="nl news-r-x"><a href="/0ec803081916" target="_blank">尹  弘 活(huo)動報道集(ji)</a></span> <span class="nl "><a href="/556a13e3da73" target="_blank">任振鶴 活(huo)動報道集(ji)</a></span> </div> <div class="cl"></div> </div> </div> <div class="minwith"> <div class="dh"> <div class="leftfloat hd-r"> <div> <span class="nl"> <div class="hd-cu2 hd-bottom"> <a href="/93eedeb071c4" target="_blank">甘肅(su)向農村河湖中��xing)��xiao)河流突(tu)出問題"亮劍"</a> </div> <div class="hd-xi2"> <a href="/27598257da7d" target="_blank">甘肅(su)省市(shi)場監督��jiao)芾砭��ju)通報“鐵拳(quan)”行(xing)動典型案例</a> </div> <div class="hd-xi2"> <a href="/e4be8b8048d2" target="_blank">上半年(nian)甘肅(su)省交通運輸經濟運行(xing)��xing)戎邢蠔��/a> </div> </span> </div> <div> <span class="nl"> <div class="hd-cu2 hd-top"> <a href="/b6e5d5c5c77d" target="_blank">甘肅(su)省疾控中��xing)姆��fa)布十條疫情防控提醒</a> </div> <div class="hd-xi2"> <a href="/62128d3aa659" target="_blank">今晚8時開始 甘肅(su)省高考招生第二次(ci)志願填報</a> </div> <div class="hd-xi2"> <a href="/5fd202ec98c5" target="_blank">蘭州60歲(sui)以上老��xia)��nian)人獲福(fu)利 政府(fu)出錢(qian)購買意外傷(shang)害險</a> </div> </span> </div> <div> <span class="nl"> <div class="hd-cu2 hd-top"> <a href="/949358569654" target="_blank">張掖(ye)七彩丹霞單(dan)日游客接(jie)待量下調至2.88萬(wan)人次(ci)</a> </div> <div class="hd-xi2"> <a href="/701b7d1bbe09" target="_blank">未來三(san)天蘭州市(shi)有(you)晴有(you)雨 中��xing)繅讕��jiu)悶熱</a> </div> <div class="hd-xi2"> <a href="/6890bad3a784" target="_blank">8月9日起,蘭州公交集(ji)團增開Q35路高峰區間車</a> </div> </span> </div> </div> <div class="leftfloat hd-l"> <style type="text/css">.focus{ position:relative; width:678px; height:422px; background-color: #000; float: left;} .focus img{ width:678px; height:422px; } .focus .shadow .title{width: 260px; height: 65px;padding-left: 30px;padding-top: 10px;}.focus .shadow .title a{ text-decoration:none; color:#fff; font-size:14px; font-weight:bolder; overflow:hidden; }.focus .btn{ position:absolute; bottom:34px; left:510px; overflow:hidden; zoom:1;} .focus .btn a{position:relative; display:inline; width:13px; height:13px; border-radius:7px; margin:0 5px;color:#B0B0B0;font:12px/15px "\5B8B\4F53"; text-decoration:none; text-align:center; outline:0; float:left; background:#D9D9D9; } .focus .btn a:hover,.focus .btn a.current{ cursor:pointer;background:#fc114a;} .focus .fPic{ position:absolute; left:0px; top:0px; } .focus .D1fBt{ overflow:hidden; zoom:1; height:16px; z-index:10; } .focus .shadow{ width:100%; position:absolute; bottom:0; left:0px; z-index:10; height:60px; line-height: 40px; background:rgba(0,0,0,0.6); filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( GradientType = 0,startColorstr = '#80000000',endColorstr = '#80000000')\9; display:block; text-align:center; } .focus .shadow a{ text-decoration:none; color:#fff; font-size:20px; overflow:hidden; margin-left:10px; font-family: "\5FAE\8F6F\96C5\9ED1"; } .focus .fcon{ position:relative; width:100%; float:left; display:none; background:#000 } .focus .fcon img{ display:block; } .focus .fbg{ bottom: 6px; right: 288px; position: absolute; height: 21px; text-align: center; z-index: 200;} .focus .fbg div{margin:4px auto 0;overflow:hidden;zoom:1;height:14px} .focus .D1fBt a{position:relative; display:inline; width:12px; height:12px; border-radius:7px; margin:0 5px;color:#B0B0B0;font:12px/15px "\5B8B\4F53"; text-decoration:none; text-align:center; outline:0; float:left; background:#D9D9D9; } .focus .D1fBt .current,.focus .D1fBt a:hover{background:#fc114a;} .focus .D1fBt img{display:none} .focus .D1fBt i{display:none; font-style:normal; } .focus .prev,.focus .next{position:absolute;width:40px;height:74px;background: url(http://gansu.gansudaily.com.cn/2017zt/2017hd/js/images/focus_btn.png) no-repeat;}.focus .prev{top: 50%;margin-top: -37px; left: 0;background-position:0 -74px; cursor:pointer; } .focus .next{top: 50%;margin-top: -37px; right: 0; background-position:-40px -74px; cursor:pointer;} .focus .prev:hover{ background-position:0 0; } .focus .next:hover{ background-position:-40px 0;} </style></head><body><script type="text/javascript" src="/js.js"></script><!-- 代碼 開始 --><div id="fsD1" class="focus" > <div id="D1pic1" class="fPic"><div class="fcon" style="display: none;"> <a target="_blank" href="/13bbeedb3388"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/136/00301313661_e4014168.jpg" style="opacity: 1; "></a> <span class="shadow"><a target="_blank" href="/13bbeedb3388">天水市(shi)馳(chi)援河南(nan)救援隊(dui)伍順利返回(hui)</a></span> </div> <div class="fcon" style="display: none;"> <a target="_blank" href="/ee706d0ee059"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/135/00301313515_70d3d373.jpg" style="opacity: 1; "></a> <span class="shadow"><a target="_blank" href="/ee706d0ee059">迭部︰景區防疫不松懈 八(ba)方來客安心游</a></span> </div> <div class="fcon" style="display: none;"> <a target="_blank" href="/d90b7d61912e"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/135/00301313568_83f42663.jpg" style="opacity: 1; "></a> <span class="shadow"><a target="_blank" href="/d90b7d61912e">美(mei)麗崇信入畫來——崇信縣創建(jian)國家森林城市(shi)見聞</a></span> </div> </div> <div class="fbg"> <div class="D1fBt" id="D1fBt"> <a href="/e5fec04b64ea" hidefocus="true" target="_self" class=""><i>1</i></a> <a href="/e5fec04b64ea" hidefocus="true" target="_self" class=""><i>2</i></a> <a href="/e5fec04b64ea" hidefocus="true" target="_self" class=""><i>3</i></a> </div> </div> <span class="prev"></span> <span class="next"></span> </div> </div> <div class="cl"></div> </div> </div> <div class="minwith header"> <div class="dh"> <div class="leftfloat header-l"> <div class="bwyc"> <div class="bt-x"><a href="/a32d4e9cefcd" target="_blank"><img src="images/gs_04.jpg"></a></div> <div class="leftfloat bwyc-l"> <dl class="bwyc-dw bottomm"> <div class="bf-p2"><a href="/a31cc61d77ac" target="_blank"><img src="images/gs.png" width="49" height="44"></a></div> <dt><a href="/a31cc61d77ac" target="_blank"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/132/00301313240_67741362.jpg" width="322" height="180"></a></dt> <dd class="bwyc-p"><a href="/a31cc61d77ac" target="_blank" style="font-size: 16px;">郎照(zhao)玉(yu)︰一(yi)縷(lv)墨香任平生</a></dd> </dl> <div class="leftfloat" style="width: 153px;"> <div class="bwyc-dw2"> <div class="bf-p"><a href="/fe11d04d3279" target="_blank"><img src="images/gs.png" width="35" height="32"></a></div> <dt><a href="/fe11d04d3279" target="_blank"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/082/00301308254_d110e329.jpg" width="153" height="106"></a></dt> <dd class="bwyc-p2 of"><a href="/fe11d04d3279" target="_blank" style="font-size: 16px;">金(jin)城“觀”寶,走</a></dd> </div> </div> <div class="rightfloat" style="width: 153px;"> <div class="bwyc-dw2"> <div class="bf-p"><a href="/1bf95b43b490" target="_blank"><img src="images/gs.png" width="35" height="32"></a></div> <dt><a href="/1bf95b43b490" target="_blank"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/043/00301304325_29869512.jpg" width="153" height="106"></a></dt> <dd class="bwyc-p2 of"><a href="/1bf95b43b490" target="_blank" style="font-size: 16px;">唱支山歌給黨听</a></dd> </div> </div> <div class="cl"></div> </div> <div class="rightfloat bwyc-r"> <div class="btlid"> <li><a href="/cfa862dc52e0" target="_blank">【學講話 辦(ban)實事(shi)】一(yi)“網”直前,守護線路亮</a></li> </div> <div class="btlid"> <li><a href="/bf84dd43e1df" target="_blank">【學講話 辦(ban)實事(shi)】甘肅(su)5181名“準大學生”將(jiang)</a></li> </div> <div class="btlid"> <li><a href="/8530d0fbc8a9" target="_blank">小(xiao)小(xiao)消防員 追��fang)位��huo)焰藍</a></li> </div> <div class="btlid"> <li><a href="/375ea92092b8" target="_blank">省生態(tai)環境(jing)廳︰全省320家重點單(dan)位年(nian)底前完成</a></li> </div> <div class="btlid"> <li><a href="/e0af49493706" target="_blank">便民新舉措,蘭大二院開展腹膜透(tou)析液(ye)配(pei)送業務(wu)</a></li> </div> <div class="btlid"> <li><a href="/cda5cf715c90" target="_blank">【防疫進行(xing)時】蘭州市(shi)圖書館(guan)限流300人 可線上</a></li> </div> <div class="btlid"> <li><a href="/b3316bbb095c" target="_blank">多大大电影网破冰行动第三(san)批全國鄉村旅游重點村名單(dan)公示 甘肅(su)9村鎮</a></li> </div> <div class="btlid"> <li><a href="/9a0a2acca384" target="_blank">【特(te)別策劃?唱首歌兒給黨听(第32期(qi))】少年(nian)</a></li> </div> </div> <div class="cl"></div> </div> <div class="szyw"> <div class="szyw-bm"> <span class="nl szyw-wz li45 leftfloat"><a href="/86b9a180f937" target="_blank">時政?要聞</a></span> <span class="nl szyw-gd rightfloat"><a href="/86b9a180f937" target="_blank">更(geng)多>></a></span> <div class="cl"></div> </div> <div> <div class="leftfloat tw-l"> <div class="tw-l-tp"> <div><a href="/33b1f4d31ade" target="_blank"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/125/00301312547_5e398d44.jpg" width="282" height="170"></a></div> <div class="btlix text-center"><a href="/33b1f4d31ade" target="_blank" class="title">十二屆省政協第58次(ci)黨組會(hui)議召開</a></div> </div> <div class="tw-l-tp"> <div><a href="/300f8aa70cd1" target="_blank"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/125/00301312574_a16d5e58.jpg" width="282" height="170"></a></div> <div class="btlix text-center"><a href="/300f8aa70cd1" target="_blank" class="title">讓(rang)黨的聲音響(xiang)徹雪域高原</a></div> </div> </div> <div class="rightfloat tw-r"> <span class="nl"> <div class="hd-cu"> <a href="/0f79bf97cc3d" target="_blank">甘肅(su)省旅游條例</a> </div> </span> <span class="nl"> <div class="hd-xi li45"> <a href="/046c181b81dc" target="_blank">尹弘在臨夏(xia)定西調研(yan)時強調︰鞏固拓(tuo)展脫(tuo)貧成果,</a> </div> <div class="hd-xi li45"> <a href="/fc7e4973ea90" target="_blank">尹弘主持(chi)召開省委常委會(hui)會(hui)議︰傳達(da)學習習近平總</a> </div> <div class="hd-xi li45"> <a href="/eac5706822b4" target="_blank">全省新冠肺炎疫情防控工作電視電話會(hui)議在蘭召開</a> </div> <div class="hd-xi li45"> <a href="/0db65a22aa97" target="_blank">2021年(nian)下半年(nian)全省重大項目(mu)集(ji)中開工儀(yi)式舉行(xing),任</a> </div> </span> <span class="nl sz-h"> <div class="hd-cu"> <a href="/34d6c1006485" target="_blank">多大大电影网破冰行动甘肅(su)省開展高技能人才(cai)項目(mu)制培訓工作</a> </div> </span> <span class="nl"> <div class="hd-xi li45"> <a href="/d6eca0e6532e" target="_blank">【快訊】任振鶴宣布下半年(nian)全省重大項目(mu)集(ji)中開工</a> </div> <div class="hd-xi li45"> <a href="/dd254f7d2551" target="_blank">全省鞏固拓(tuo)展��gu)┐騫��gong)水脫(tuo)貧攻堅(jian)成果視頻(pin)推進會(hui)在</a> </div> <div class="hd-xi li45"> <a href="/d2d2ccf9198f" target="_blank">全省黨外代表人士暑期(qi)談��gan)幕(mu)��hui)在天水舉行(xing) 馬廷禮</a> </div> <div class="hd-xi li45"> <a href="/e7f5bade420f" target="_blank">金(jin)昌︰��he)魑納交��hui)海 促(chun)作風轉變(bian)</a> </div> </span> </div> <div class="cl"></div> </div> </div> <div class="szyw"> <div class="szyw-bm"> <span class="nl szyw-wz li45 leftfloat"><a href="/09d10947e535" target="_blank">民生</a>?<a href="/ff2dc395bb81" target="_blank">經濟</a></span> <span class="nl szyw-gd rightfloat"><a href="/09d10947e535" target="_blank">更(geng)多>></a></span> <div class="cl"></div> </div> <div> <div class="leftfloat tw-l of"> <div class="tw-l-tp"> <div><a href="/74459b523a55" target="_blank"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/135/00301313520_0c232ce3.jpg" width="282" height="170"></a></div> <div class="btlix text-center"><a href="/74459b523a55" target="_blank" class="title">平涼安��cai)��pai)部署近期(qi)疫情防控工作</a></div> </div> <span class="nl"> <div class="tw-l-tp"> <div><a href="/70751baeaf4e" target="_blank"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/128/00301312802_ce94cd57.jpg" width="282" height="170"></a></div> <div class="btlix text-center"><a href="/70751baeaf4e" target="_blank" class="title">金(jin)塔縣開足馬力推進項目(mu)建(jian)設</a></div> </div> </span> </div> <div class="rightfloat tw-r"> <span class="nl"> <div class="hd-cu"> <a href="/e8bceff57e7a" target="_blank">甘肅(su)省傷(shang)殘��xin)蛺��氯司��黽��40元</a> </div> </span> <span class="nl"> <div class="hd-xi li45"> <a href="/6c10b82366cc" target="_blank">張掖(ye)市(shi)依托(tuo)��xiao)鞍儺沾笪杼 比(bi)��rang)群(qun)眾共(gong)享(xiang)均等化公共(gong)文</a> </div> <div class="hd-xi li45"> <a href="/22250850885f" target="_blank">臨澤聚焦(jiao)群(qun)眾“急難愁(chou)盼(pan)”用心辦(ban)好民生實事(shi) </a> </div> <div class="hd-xi li45"> <a href="/6f27bc5a6218" target="_blank">涇川︰老舊(jiu)小(xiao)區改造項目(mu)順利推進</a> </div> <div class="hd-xi li45"> <a href="/0cc698f53d21" target="_blank">阿克塞縣信訪(fang)局(ju):夯實平安基(ji)礎 共(gong)��bu) ��mei)好家園</a> </div> </span> <span class="nl sz-h"> <div class="hd-cu"> <a href="/7c0db1c0a55a" target="_blank">甘肅(su)省政府(fu)債券櫃台首發(fa) 個(ge)人投資者可認購</a> </div> </span> <span class="nl"> <div class="hd-xi li45"> <a href="/5336e706ac0b" target="_blank">【學黨史 辦(ban)實事(shi)】武威市(shi)發(fa)放創業擔保貸(dai)款3億元</a> </div> <div class="hd-xi li45"> <a href="/f2c85e7c4a0d" target="_blank">崇信︰加快推進靈華高速項目(mu)建(jian)設 助力縣域經濟高</a> </div> <div class="hd-xi li45"> <a href="/9d5baea78a01" target="_blank">高台落實招商(shang)引資到位資金(jin)28.36億元 </a> </div> <div class="hd-xi li45"> <a href="/cfa90c1416f7" target="_blank">肅(su)南(nan)開工建(jian)設重點項目(mu)36個(ge)完成固定資產投資7.25億</a> </div> </span> </div> <div class="cl"></div> </div> <div class="szyw"> <div class="szyw-bm"> <span class="nl szyw-wz li45 leftfloat"><a href="/b49b9a11bb50" target="_blank">科教(jiao)</a>?<a href="/c4943518175d" target="_blank">文衛</a></span> <span class="nl szyw-gd rightfloat"><a href="/b49b9a11bb50" target="_blank">更(geng)多>></a></span> <div class="cl"></div> </div> <div> <div class="leftfloat tw-l of"> <div class="tw-l-tp"> <div><a href="/63a27db7565e" target="_blank"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/115/00301311556_58830213.jpg" width="282" height="170"></a></div> <div class="btlix text-center"><a href="/63a27db7565e" target="_blank" class="title">蘭州大學首獲中國出版(ban)政府(fu)獎</a></div> </div> <span class="nl"> <div class="tw-l-tp"> <div><a href="/1fd9af080747" target="_blank"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/129/00301312927_5854f147.jpg" width="282" height="170"></a></div> <div class="btlix text-center"><a href="/1fd9af080747" target="_blank" class="title">隱(yin)匿劍齒虎化石“現(xian)身”臨夏(xia)盆地</a></div> </div> </span> </div> <div class="rightfloat tw-r"> <span class="nl"> <div class="hd-cu"> <a href="/80a067093f88" target="_blank">甘肅(su)高校擬(ni)新增多個(ge)博士點碩士點</a> </div> </span> <span class="nl"> <div class="hd-xi li45"> <a href="/298b2db280fc" target="_blank">我省普(pu)通高校招生8月5日開始第二次(ci)志願填報</a> </div> <div class="hd-xi li45"> <a href="/80a067093f88" target="_blank">2020年(nian)學位授權審核結果公示 甘肅(su)高校擬(ni)新增多個(ge)</a> </div> <div class="hd-xi li45"> <a href="/62128d3aa659" target="_blank">今晚8時開始 甘肅(su)省高考招生第二次(ci)志願填報 包括</a> </div> <div class="hd-xi li45"> <a href="/c2fd3687e06e" target="_blank">甘肅(su)省普(pu)通高校招生8月5日開始第二次(ci)志願填報</a> </div> </span> <span class="nl sz-h"> <div class="hd-cu"> <a href="/8eac36091f86" target="_blank">甘肅(su)省加強體(ti)育重點領域疫情防控工作</a> </div> </span> <span class="nl"> <div class="hd-xi li45"> <a href="/bf1037f6711c" target="_blank">嘉峪關(guan)︰打(da)擊欺詐(zha)騙取(qu)醫保基(ji)金(jin)</a> </div> <div class="hd-xi li45"> <a href="/7145bfe8e170" target="_blank">院感(gan)防控︰築牢安全防線 ——全省醫療衛生機構扎</a> </div> <div class="hd-xi li45"> <a href="/7ccf40b2f41b" target="_blank">省疾控中��xing)姆��fa)布疫情防控提醒</a> </div> <div class="hd-xi li45"> <a href="/766e2e24f01f" target="_blank">肯德(de)基(ji)敦煌鳴沙山?月牙泉景區主題文��mu) ��ti)驗店(dian)運營</a> </div> </span> </div> <div class="cl"></div> </div> </div> <div class="szyw"> <div class="szyw-bm"> <span class="nl szyw-wz li45 leftfloat"><a href="/ce00db35d5f3" target="_blank">社會(hui)</a>?<a href="/964e1f9123dc" target="_blank">法治</a></span> <span class="nl szyw-gd rightfloat"><a href="/ce00db35d5f3" target="_blank">更(geng)多>></a></span> <div class="cl"></div> </div> <div> <div class="leftfloat tw-l of"> <div class="tw-l-tp"> <div><a href="/474613a34080" target="_blank"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/136/00301313671_07898ba4.jpg" width="282" height="170"></a></div> <div class="btlix text-center"><a href="/474613a34080" target="_blank" class="title">鳥瞰甘��shi)認卮笙��xiang)山��jiao) ��/a></div> </div> <span class="nl"> <div class="tw-l-tp"> <div><a href="/657e4b7e7108" target="_blank"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/073/00301307390_409bf95f.jpg" width="282" height="170"></a></div> <div class="btlix text-center"><a href="/657e4b7e7108" target="_blank" class="title">甘肅(su)省舉行(xing)反��cong)敖��jiao)集(ji)中��xing)�� ��huo)動</a></div> </div> </span> </div> <div class="rightfloat tw-r"> <span class="nl"> <div class="hd-cu"> <a href="/480f3359e302" target="_blank">蘭州增開夜間出行(xing)便民公交專線</a> </div> </span> <span class="nl"> <div class="hd-xi li45"> <a href="/6c9fa7d91604" target="_blank">岷��he)兀捍罄 取(qu) ��xiao)喇叭 喊出疫情防控“最強音”</a> </div> <div class="hd-xi li45"> <a href="/9fbeb32efb5d" target="_blank">酒泉市(shi)66個(ge)重點項目(mu)集(ji)中開工</a> </div> <div class="hd-xi li45"> <a href="/3b6501633cc5" target="_blank">烈日練兵 嘉峪關(guan)市(shi)首屆消防行(xing)業職業技能競賽舉行(xing)</a> </div> <div class="hd-xi li45"> <a href="/414d649d9b9d" target="_blank">金(jin)昌市(shi)2021年(nian)第三(san)批重點項目(mu)集(ji)中開工</a> </div> </span> <span class="nl sz-h"> <div class="hd-cu"> <a href="/4609c9bc7587" target="_blank">甘肅(su)省立法規範司法鑒定</a> </div> </span> <span class="nl"> <div class="hd-xi li45"> <a href="/942f9d6703a5" target="_blank">平涼市(shi)��xing)幕(mu) 捶 ��dui)查(cha)處一(yi)起侵犯著作權案</a> </div> <div class="hd-xi li45"> <a href="/4609c9bc7587" target="_blank">多大大电影网破冰行动甘肅(su)省立法規範司法鑒定</a> </div> <div class="hd-xi li45"> <a href="/66037611462a" target="_blank">張掖(ye)甘��shou)莘ㄔ汗  罄硪��yi)起重大電信詐(zha)騙案</a> </div> <div class="hd-xi li45"> <a href="/1a8d90d00e5e" target="_blank">7月甘肅(su)法院新媒��jiao)迥��na)家��yi)浚堪��bang)單(dan)說了算!</a> </div> </span> </div> <div class="cl"></div> </div> </div> </div> </div> <div class="header-r rightfloat"> <div class="rdzt"> <div> <span class="kd nl leftp"><a href="/64e68457639c" target="_blank">熱點專題</a></span> </div> <div class="leftfloat rdzt-l btlix"> <a href="/0e4c99b56ab3" target="_blank"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/108/00301310813_ab279e99.jpg" width="165" height="88"></a> <a href="/0e4c99b56ab3" target="_blank" class="title">【專題】德(de)耀中華</a> </div> <div class="rightfloat rdzt-r lih" style="width: 212px;"> <ul><li><a href="/377f89435f42" target="_blank">【專題】直擊河南(nan)暴(bao)雨</a></li><li><a href="/6f550afe02c2" target="_blank">2021全國主流媒��jiao)逕����tai)環保行(xing)</a></li><li><a href="/6a8b070d90cb" target="_blank">第二十七屆蘭洽會(hui)</a></li><li><a href="/6aca1363400c" target="_blank">公祭(ji)中華人文始祖伏羲大典</a></li></ul> </div> <div class="cl"></div> </div> <div class="jctj"> <span class="kd2 nl leftp">精彩推薦</span> <div class="topm jctj-a"> <div class="leftfloat jctj-h bottomm of text-center jctj-wz"> <a href="/39c1ca60f343" target="_blank">盤點2020甘肅(su)</a> </div> <div class="leftfloat jctj-l of text-center jctj-wz"> <a href="/459662ead6aa" target="_blank">"雙節"疫情防控重點</a> </div> <div class="leftfloat jctj-lan text-center of jctj-wz"> <a href="/ceb16231af99" target="_blank">知味甘肅(su)</a> </div> <div class="leftfloat jctj-f text-center of jctj-wz"> <a href="/f60188167f9c" target="_blank">溯源甘肅(su)</a> </div> <div class="cl"></div> </div> </div> <div class="rsrm nbj bk"> <span class="kd nl leftp"><a href="/67be40e8f82f" target="_blank">人事(shi)任免</a></span> <div class="btlid"> <li><a href="/fe224bf4a300" target="_blank">謝又生任甘肅(su)省司法廳黨委書記 牛紀南(nan)不��hui)��/a></li> </div> <div class="btlid"> <li><a href="/c3dcfe31dbe2" target="_blank">甘肅(su)省人民政府(fu)關(guan)于(yu)胡生毓等同(tong)志任職的通知</a></li> </div> <div class="btlid"> <li><a href="/7cfc130ec656" target="_blank">【快訊】石謀(mou)軍(jun)任甘肅(su)省人民政府(fu)副(fu)省長</a></li> </div> <div class="btlid"> <li><a href="/06f5b0a96b35" target="_blank">平涼市(shi)��xing) 饕 涸鶩��tong)志��ju)拔��wu)調整</a></li> </div> </div> <div class="rsrm nbj bk"> <span> <div class="leftfloat kd nl leftp"><a href="/5edcf86ca242" target="_blank">權威發(fa)布</a></div> <div class="rightfloat xwfbt"><a href="/16f858ef68e4" target="_blank"><img src="images/wz.png"></a></div> <div class="cl"></div> </span> <div class="btlid"> <li><a href="/0f79bf97cc3d" target="_blank">甘肅(su)省旅游條例</a></li> </div> <div class="btlid"> <li><a href="/17666043c5c1" target="_blank">甘肅(su)省實施《中華人民共(gong)和國防沙��chi)紊撤 釩��ban)</a></li> </div> <div class="btlid"> <li><a href="/d221b9209135" target="_blank">中國共(gong)產黨甘肅(su)省第十三(san)屆委員會(hui)第十四次(ci)全</a></li> </div> <div class="btlid"> <li><a href="/941c3cf0f4a8" target="_blank">關(guan)于(yu)對甘肅(su)省第十六次(ci)哲學社會(hui)科學優(you)秀(xiu)成果</a></li> </div> </div> <div class="rsrm"> <span class="kd nl leftp"><a href="/0a56327fbb40" target="_blank">省外媒��jiao)蹇錘仕��su)</a></span> <div class="btlid lih"> <li><a href="/6099bb53cec9" target="_blank">【��ju)醒朊教(jiao)蹇錘仕��su)】上半年(nian)進出口(kou)同(tong)比(bi)增長48.6</a></li> </div> <div class="btlid lih"> <li><a href="/217e9b3e718b" target="_blank">【��ju)醒朊教(jiao)蹇錘仕��su)】國內(na)首套自��zai)髦 恫��ㄒ彝��/a></li> </div> <div class="btlid lih"> <li><a href="/268a34023d2c" target="_blank">【��ju)醒朊教(jiao)蹇錘仕��su)】走進鄉村看��cong)��xiao)康甘肅(su)隴南(nan) </a></li> </div> <div class="btlid lih"> <li><a href="/66d872cefa18" target="_blank">【��ju)醒朊教(jiao)蹇錘仕��su)】走進鄉村看��cong)��xiao)康甘肅(su)隴南(nan) </a></li> </div> <div class="btlid lih"> <li><a href="/075c4ef8dbb0" target="_blank">【��ju)醒朊教(jiao)蹇錘仕��su)】甘肅(su)臨夏(xia)︰真抓實干 創出</a></li> </div> </div> <div class="rsrm bottomp"> <span class="kd nl leftp"><a href="/0f27c8b0702a" target="_blank">綜(zong)合(he)發(fa)布</a></span> <div class="btlid lih"> <li><a href="/74ae29dfc7d5" target="_blank">農行(xing)甘肅(su)分行(xing)承銷(xiao)1億元省政府(fu)地方債5分鐘(zhong)售(shou)罄</a></li> </div> <div class="btlid lih"> <li><a href="/7ebec0c83fd1" target="_blank">甘肅(su)臨夏(xia)��na)狹��long)消防開展“黨史小(xiao)達(da)人 趣味猜猜</a></li> </div> <div class="btlid lih"> <li><a href="/558fb94a06f7" target="_blank">330億播放背後的東京奧運“快手(shou)時間”</a></li> </div> <div class="btlid lih"> <li><a href="/89ed0a3d06d5" target="_blank">甘肅(su)稅務(wu)︰“一(yi)把手(shou)”上講台成為常態(tai)</a></li> </div> </div> <div class="centerm15 rmt"> <a href="/f8457fd6b10b" target="_blank"><img src="images/gs_16.jpg" width="404" height="44"></a> <div class="rmt-tp leftfloat"> <div><a href="/327503b69e41" target="_blank"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/132/00301313240_67741362.jpg" width="135" height="192"></a></div> <div class="rmt-tp-p of"><a href="/327503b69e41" target="_blank" style="font-size: 16px;">郎照(zhao)玉(yu)︰一(yi)縷(lv)墨香任平生</a></div> </div> <div class="rmt-tp leftfloat"> <div><a href="/300f8aa70cd1" target="_blank"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/125/00301312574_a16d5e58.jpg" width="135" height="192"></a></div> <div class="rmt-tp-p of"><a href="/300f8aa70cd1" target="_blank" style="font-size: 16px;">讓(rang)黨的聲音響(xiang)徹雪域高原</a></div> </div> <div class="cl"></div> <div class="btlid lih"> <li><a href="/138ca8395c5e" target="_blank">H52600萬(wan)隴原兒女的奮(fen)進篇(pian)章(zhang)</a></li> </div> <div class="btlid lih"> <li><a href="/0953e2610300" target="_blank">這些安全指南(nan)不可不知</a></li> </div> <div class="btlid lih"> <li><a href="/0cc8b69eeea3" target="_blank">岷��he)��0萬(wan)畝中藥材長勢(shi)喜人</a></li> </div> </div> <div class="nxw"> <a href="/213b8610880c" target="_blank"><img src="images/gs_18.jpg" width="404" height="49"></a> <div class="bottomp"> <div class="btlid bottomp text-center"> <a href="/cf5e0ef7732c" target="_blank">發(fa)生在蘭州西客站站台的溫暖一(yi)幕(mu)</a> </div> <div class="bk-b bottomp"> <div class="leftfloat nxw-t"> <a href="/cf5e0ef7732c" target="_blank"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/136/00301313610_f99534fb.jpg" width="140" height="90"></a> </div> <div class="rightfloat nxw-w"> <p>這件事(shi)很小(xiao),但很暖心。7月31日上午10時許,蘭州西客站D2721次(ci)列車旁,一(yi)女子...<a href="/cf5e0ef7732c" target="_blank" style="font-size: 14px; color:#318CE7;">[詳細(xi)]</a></p> </div> <div class="cl"></div> </div> <div class=" topm"> <div class="btlid lih"> <li><a href="/d4215a06b892" target="_blank">在蘭州南(nan)河道英勇抬車救人群(qun)體(ti)獲阿里(li)巴巴天天</a></li> </div> <div class="btlid lih"> <li><a href="/0a0cf3558269" target="_blank">蘭州︰熱心民警李龍(long)放棄假期(qi) 幫市(shi)民找(zhao)到走失1</a></li> </div> </div> </div> </div> <div class="zhfb"> <span class="kd nl leftp"><a href="/6a31d6497ee6" target="_blank">旅游</a></span> <div class="text-center"><a href="/d6e3dba9ef4c" target="_blank"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/136/00301313621_f1fbba9e.jpg" width="375" height="210"></a></div> <div> <div class="btlid lih"> <li><a href="/949358569654" target="_blank">張掖(ye)七彩丹霞單(dan)日游客接(jie)待量下調至2.88萬(wan)人次(ci)</a></li> </div> <div class="btlid lih"> <li><a href="/e37fc325a058" target="_blank">【��ju) 陡仕��su)】盛夏(xia)隴上涼食地圖</a></li> </div> <div class="btlid lih"> <li><a href="/54bc436b6cff" target="_blank">【圖片新聞】山丹縣如(ru)意花(hua)海各種花(hua)卉競��he)��xiang)怒(nu)放</a></li> </div> </div> </div> </div> <div class="cl"></div> </div> </div> <div class="minwith sz"> <div class="dh"> <div class="leftfloat"> <div id="wrap"> <div id="menu"> <ul style="background:url(http://www.gansudaily.com.cn/images/2018/qjgs.jpg) no-repeat 2px 15px; padding-top:60px; padding-bottom:12px;"> <li id="m1" class="on"><a href="/53d1d9c53f35" onmouseover="javascript:gopage(1)">蘭州</a></li> <li id="m2"><a href="/92cc0437068f" onmouseover="javascript:gopage(2)">嘉峪關(guan)</a></li> <li id="m3"><a href="/6d5a5d6f118e" onmouseover="javascript:gopage(3)">酒泉</a></li> <li id="m4"><a href="/b57813ebee30" onmouseover="javascript:gopage(4)">張掖(ye)</a></li> <li id="m5"><a href="/3ae87fb71597" onmouseover="javascript:gopage(5)">金(jin)昌</a></li> <li id="m6"><a href="/e921a6391554" onmouseover="javascript:gopage(6)">武威</a></li> <li id="m7"><a href="/022edd7ab991" onmouseover="javascript:gopage(7)">白銀</a></li> <li id="m8"><a href="/5d08ad6c71fd" onmouseover="javascript:gopage(8)">臨夏(xia)</a></li> <li id="m9"><a href="/52ed71c6586c" onmouseover="javascript:gopage(9)">甘南(nan)</a></li> <li id="m10"><a href="/e090c192c672" onmouseover="javascript:gopage(10)">定西</a></li> <li id="m11"><a href="/650332408f85" onmouseover="javascript:gopage(11)">天水</a></li> <li id="m12"><a href="/a0844d704a57" onmouseover="javascript:gopage(12)">隴南(nan)</a></li> <li id="m13"><a href="/2506a616d0f1" onmouseover="javascript:gopage(13)">平涼</a></li> <li id="m14"><a href="/d8a5edfa44f3" onmouseover="javascript:gopage(14)">慶陽</a></li> </ul> </div> <div id="content"> <div id="c1" class="content"> <h1 class="margin_top10"><a href="/853772294f49" target="_blank" class="title">本��ju)芾賈菔��shi)高溫或降至25℃左右</a></h1> <p>8月1日,據(ju)省市(shi)氣(qi)象(xiang)局(ju)發(fa)布的��nan)��  唐(tang)��qi)內(na),省內(na)各地多降水天氣(qi)過程,其中祁連山區有(you)中雨。受降水影(ying)響(xiang),1-2日,河西五市(shi)最高氣(qi)溫明顯下降,3-4日,河東大部分地方最高氣(qi)溫也...<a href="/853772294f49" target="_blank">[詳細(xi)]</a></p> <ul><li><a href="/29fc8778bb54" target="_blank">蘭州市(shi)60歲(sui)以上老��xia)��nian)人獲“福(fu)利”</a></li><li><a href="/b738233c0c97" target="_blank">蘭州城關(guan)區再(zai)添3個(ge)標(biao)準化菜市(shi)場</a></li><li><a href="/35bf32a22f5f" target="_blank">未來三(san)天蘭州市(shi)有(you)晴有(you)雨 中��xing)繅讕��jiu)悶熱</a></li><li><a href="/c137da5b3ff6" target="_blank">蘭州車站加大防控力度 築牢安全防線</a></li><li><a href="/5e1835f57731" target="_blank">40℃!他們(men)堅(jian)守在沒空調的公交上</a></li><li><a href="/4c2c34aefb3f" target="_blank">@蘭州市(shi)民 今後這些證(zheng)明不用社區開了</a></li><li><a href="/9146b587abca" target="_blank">蘭州打(da)造百年(nian)工程 築牢防汛安全"生命線"</a></li><li><a href="/6a6bec463552" target="_blank">蘭州城區693條小(xiao)街巷線纜開啟"入地模式"</a></li> </ul> <div class="cl "></div> <div class="margin_top10"> <div class="leftfloat pic pic-wenzikuan260"> <div style="position:relative;"> <a href="/38789d164e5f" target="_blank" class="avatarsz"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/146/00301314614_bebf785e.jpg" width="320" height="174"></a> <a href="/38789d164e5f" target="_blank" class="title">蘭州︰擦(ca)亮��lian)鞘��shi)名片</a> </div> </div> <div class="leftfloat pic pic-wenzikuan260"> <div style="position:relative;"> <a href="/733d0ad2232c" target="_blank" class="avatarsz"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/127/00301312789_d57b85a1.jpg" width="320" height="174"></a> <a href="/733d0ad2232c" target="_blank" class="title">蘭州車站加大疫情防控力度</a> </div> </div> </div> <div class="cl"></div> <div class="leftfloat"> <em><a href="/1563475632f6" target="_blank">留言(yan)給蘭州市(shi)��xing) 榧��/a></em> </div> <div class="leftfloat"> <em><a href="/3ca318cb0d84" target="_blank">留言(yan)給蘭州市(shi)市(shi)長</a></em> </div> <div class="cl"></div> </div> <div id="c2" style="display:none" class="content"> <h1 class="margin_top10"><a href="/9c3f1feb0273" target="_blank" class="title">嘉峪關(guan)市(shi)��xing)穆眯��xing)業認真開展疫情防控工作</a></h1> <p>近日,南(nan)京疫情外溢至��lian)嗟兀 巴夥朗淙搿 ��na)防反彈”形(xing)勢(shi)嚴峻,為進一(yi)步(bu)提高防控意識,壓緊壓實防控責任,市(shi)��xing)穆鎂��ju)對全市(shi)��xing)穆眯��xing)業疫情常態(tai)化防控工作進行(xing)再(zai)安��cai)��pai)、再(zai)部署、再(zai)...<a href="/9c3f1feb0273" target="_blank">[詳細(xi)]</a></p> <ul><li><a href="/985672294bda" target="_blank">嘉峪關(guan)市(shi)開展根治欠薪(xin)“冬病夏(xia)治”專項行(xing)動</a></li><li><a href="/513effcce417" target="_blank">省政府(fu)第九次(ci)全體(ti)會(hui)議暨上半年(nian)經濟運行(xing)調度電視電話會(hui)議召開 王毅在主會(hui)場參��wei)��/a></li><li><a href="/4f7ae05676e0" target="_blank">全市(shi)知識產權保護工作推進會(hui)召開 徐金(jin)麗講話</a></li><li><a href="/d33c91524aae" target="_blank">嘉峪關(guan)市(shi)居家養老服(fu)務(wu)中��xing)模嚎 怪腔��hui)養老��xian)駒阜��fu)務(wu)活(huo)動</a></li><li><a href="/49a5c6de7fd0" target="_blank">嘉峪關(guan)市(shi)殘疾人聯合(he)會(hui)關(guan)于(yu)2021年(nian)度嘉峪關(guan)市(shi)分散按比(bi)例安��cai)��pai)殘疾人就業年(nian)審工作的通告</a></li><li><a href="/d7bbd8a645b5" target="_blank">嘉峪關(guan)市(shi)房產服(fu)務(wu)中��xing)募憂客晟粕��shang)品房預(yu)售(shou)資金(jin)監管</a></li><li><a href="/d08cfbfc20ea" target="_blank">嘉峪關(guan)市(shi)��xing)瀾  渴鸚鹿詵窩滓 櫸攬毓?��/a></li><li><a href="/aff25aea4c18" target="_blank">嘉峪關(guan)多舉措推動勞動用工誠信體(ti)系建(jian)設</a></li> </ul> <div class="cl "></div> <div class="margin_top10"> <div class="leftfloat pic pic-wenzikuan260"> <div style="position:relative;"> <a href="/f526158da6c1" target="_blank" class="avatarsz"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/136/00301313651_6569c3cb.jpg" width="320" height="184"></a> <a href="/f526158da6c1" target="_blank" class="title">峪泉鎮黃草營村有(you)機小(xiao)麥(mai)獲豐收</a> </div> </div> <div class="leftfloat pic pic-wenzikuan260"> <div style="position:relative;"> <a href="/5ce805646b3d" target="_blank" class="avatarsz"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/126/00301312628_a6fe1c95.jpg" width="320" height="184"></a> <a href="/5ce805646b3d" target="_blank" class="title">嘉峪關(guan)市(shi)舉辦(ban)公路職工技能競賽</a> </div> </div> </div> <div class="cl"></div> <div class="leftfloat"> <em><a href="/e3567b52846c" target="_blank">留言(yan)給嘉峪關(guan)市(shi)��xing) 榧��/a></em> </div> <div class="leftfloat"> <em><a href="/6048fd998da2" target="_blank">留言(yan)給嘉峪關(guan)市(shi)長</a></em> </div> <div class="cl"></div> </div> <div id="c3" style="display:none" class="content"> <h1 class="margin_top10"><a href="/09803996c127" target="_blank" class="title">酒泉市(shi)政府(fu)與(yu)寧夏(xia)��mou)Ψ峒��ji)團座談</a></h1> <p>7月30日,市(shi)政府(fu)與(yu)寧夏(xia)��mou)Ψ峒��ji)團召開座談會(hui),就寧夏(xia)��mou)Ψ峒��ji)團光伏全產業鏈項目(mu)推進工作進行(xing)對接(jie)交流。市(shi)��xing) N  N��wu)副(fu)市(shi)長何效(xiao)祖,市(shi)��xing) N  ��fu)市(shi)長張秀(xiu)林,寶豐能源常務(wu)副(fu)總裁高...<a href="/09803996c127" target="_blank">[詳細(xi)]</a></p> <ul><li><a href="/38fba1969387" target="_blank">瓜��xian)藎旱縞��shang)助推 農產品走俏</a></li><li><a href="/c6eb7b7189bd" target="_blank">金(jin)塔︰庭(ting)院“小(xiao)美(mei)”助推鄉村“大美(mei)”</a></li><li><a href="/89de04fc1f5c" target="_blank">敦煌︰築牢疫情"防護網"保障游客安全</a></li><li><a href="/d1e599016406" target="_blank">“公路中國”直播公演在敦煌圓滿收官(guan)</a></li><li><a href="/6f77924324aa" target="_blank">記賬(zhang)戶孫(sun)天財︰小(xiao)賬(zhang)本里(li)蘊含大民生</a></li><li><a href="/551a5a5cd343" target="_blank">金(jin)塔︰讓(rang)專職社工成為有(you)奔頭的"新職業"</a></li><li><a href="/913ef3542c64" target="_blank">酒泉市(shi)120緊急救援指揮調度中��xing)氖栽誦��xing)</a></li><li><a href="/5eb56cee5e20" target="_blank">玉(yu)門市(shi)人民法院:跨(kua)域立案��fu)餉裼��/a></li> </ul> <div class="cl "></div> <div class="margin_top10"> <div class="leftfloat pic pic-wenzikuan260"> <div style="position:relative;"> <a href="/19be525c5c6e" target="_blank" class="avatarsz"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/128/00301312802_ce94cd57.jpg" width="320" height="165"></a> <a href="/19be525c5c6e" target="_blank" class="title">工業經濟跑出“加速度��qu)��/a> </div> </div> <div class="leftfloat pic pic-wenzikuan260"> <div style="position:relative;"> <a href="/743f1939dcb7" target="_blank" class="avatarsz"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/087/00301308786_aa5dad01.jpg" width="320" height="165"></a> <a href="/743f1939dcb7" target="_blank" class="title">瓜��xian)菝酃嫌 聰��xiao)售(shou)高峰</a> </div> </div> </div> <div class="cl"></div> <div class="leftfloat"> <em><a href="/2c05847b0391" target="_blank">留言(yan)給酒泉市(shi)��xing) 榧��/a></em> </div> <div class="leftfloat"> <em><a href="/feab0cb80e5c" target="_blank">留言(yan)給酒泉市(shi)市(shi)長</a></em> </div> <div class="cl"></div> </div> <div id="c4" style="display:none" class="content"> <h1 class="margin_top10"><a href="/0d7688b63ad4" target="_blank" class="title">山丹︰把實事(shi)辦(ban)好 把好事(shi)辦(ban)實</a></h1> <p>山丹縣針(zhen)對城市(shi)道路痛點堵(du)點量身定制方案��fu) 凳┌鞘��shi)更(geng)新“十大專項行(xing)動”,投資1600多萬(wan)元,打(da)通了老軍(jun)路、紅寺湖路2條“斷(duan)頭路”,改造了隍廟街、勝利街2條破損路。4條道路...<a href="/0d7688b63ad4" target="_blank">[詳細(xi)]</a></p> <ul><li><a href="/1a251d10bf4c" target="_blank">山丹生態(tai)產業發(fa)展��gong)��bu)入快車道 </a></li><li><a href="/c5084cbe616e" target="_blank">肅(su)南(nan)水庫(ku)移民項目(mu)建(jian)設有(you)序推進 </a></li><li><a href="/852334607ad8" target="_blank">民樂傾力打(da)造全產業鏈��ci) 松������ji)地 </a></li><li><a href="/6541f44d9ab9" target="_blank">張掖(ye)城區28萬(wan)居民喝上優(you)質(zhi)清澈地表活(huo)水</a></li><li><a href="/a131cf8ea435" target="_blank">肅(su)南(nan)精準發(fa)力助推“國家園林城市(shi)��xiao)貝唇��jian) </a></li><li><a href="/a63fd7c101ac" target="_blank">臨澤上半年(nian)完成固定資產投資21.27億元 </a></li><li><a href="/8cc97654a130" target="_blank">甘��shou)萸��松緹��ju)關(guan)口(kou)前移根治農民工工資拖欠 </a></li><li><a href="/18757335d36b" target="_blank">民樂現(xian)代絲路寒旱農業穩步(bu)發(fa)展 </a></li> </ul> <div class="cl "></div> <div class="margin_top10"> <div class="leftfloat pic pic-wenzikuan260"> <div style="position:relative;"> <a href="/617ce69a09b0" target="_blank" class="avatarsz"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/031/00301303180_ac8b437d.jpg" width="320" height="165"></a> <a href="/617ce69a09b0" target="_blank" class="title">高台城管︰小(xiao)事(shi)實事(shi)踐初心</a> </div> </div> <div class="leftfloat pic pic-wenzikuan260"> <div style="position:relative;"> <a href="/d89ddcdd4d7f" target="_blank" class="avatarsz"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/031/00301303197_63b9967d.jpg" width="320" height="165"></a> <a href="/d89ddcdd4d7f" target="_blank" class="title">臨澤縣萬(wan)畝小(xiao)麥(mai)顆(ke)粒歸倉</a> </div> </div> </div> <div class="cl"></div> <div class="leftfloat"> <em><a href="/036c8a495493" target="_blank">留言(yan)給張掖(ye)市(shi)��xing) 榧��/a></em> </div> <div class="leftfloat"> <em><a href="/cee629872c28" target="_blank">留言(yan)給張掖(ye)市(shi)市(shi)長</a></em> </div> <div class="cl"></div> </div> <div id="c5" style="display:none" class="content"> <h1 class="margin_top10"><a href="/d92a2abe15ee" target="_blank" class="title">金(jin)昌︰千帆競發(fa)勢(shi)如(ru)虹</a></h1> <p>春潮拍(pai)岸千舸競,奮(fen)楫逐浪(lang)萬(wan)帆揚。3月16日,在2021年(nian)全省重大項目(mu)集(ji)中開工復工動員大會(hui)金(jin)昌分會(hui)場,隨著機器的轟鳴聲,全市(shi)總投資440億元的193個(ge)項目(mu)集(ji)中開工復工;4月27日...<a href="/d92a2abe15ee" target="_blank">[詳細(xi)]</a></p> <ul><li><a href="/55e5bc7829b2" target="_blank">上半年(nian)金(jin)昌市(shi)經濟運行(xing)��xing)戎杏��you)進穩中向好</a></li><li><a href="/f6ae5929c928" target="_blank">金(jin)昌︰科學精準防控 嚴防疫情輸入</a></li><li><a href="/e1ddc6c3aedd" target="_blank">金(jin)昌︰��he)魑納交��hui)海 促(chun)作風轉變(bian)</a></li><li><a href="/700f4bf67ae3" target="_blank">金(jin)川集(ji)團是如(ru)何“煉(lian)”成的?</a></li><li><a href="/a00083043b8c" target="_blank">金(jin)川區︰興業帶富 提升鄉村實力</a></li><li><a href="/31018b5ed04c" target="_blank">金(jin)川區︰“微小(xiao)細(xi)”項目(mu)解(jie)決群(qun)眾煩心事(shi)</a></li><li><a href="/648040a80d6e" target="_blank">金(jin)昌︰應保盡保 應扶盡扶 應救��ran)【��div></div></a></li><li><a href="/8b58bfe1218f" target="_blank">金(jin)昌︰大力推進“門前��ba)陌��痹鶉溫涫��/a></li> </ul> <div class="cl "></div> <div class="margin_top10"> <div class="leftfloat pic pic-wenzikuan260"> <div style="position:relative;"> <a href="/700f4bf67ae3" target="_blank" class="avatarsz"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/146/00301314684_979de8d5.jpg" width="320" height="165"></a> <a href="/700f4bf67ae3" target="_blank" class="title">金(jin)川集(ji)團是如(ru)何“煉(lian)”成的?</a> </div> </div> <div class="leftfloat pic pic-wenzikuan260"> <div style="position:relative;"> <a href="/f6ae5929c928" target="_blank" class="avatarsz"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/144/00301314459_177c9fb9.jpg" width="320" height="165"></a> <a href="/f6ae5929c928" target="_blank" class="title">科學精準防控 嚴防疫情輸入</a> </div> </div> </div> <div class="cl"></div> <div class="leftfloat"> <em><a href="/f8c44d6afb33" target="_blank">留言(yan)給金(jin)昌市(shi)��xing) 榧��/a></em> </div> <div class="leftfloat"> <em><a href="/9584582559b4" target="_blank">留言(yan)給金(jin)昌市(shi)市(shi)長</a></em> </div> <div class="cl"></div> </div> <div id="c6" style="display:none" class="content"> <h1 class="margin_top10"><a href="/6e3b3002bb8e" target="_blank" class="title">民勤︰生態(tai)“搭台” 產業“唱戲”</a></h1> <p>尋(xun)求高質(zhi)量發(fa)展,劣勢(shi)也能轉化為優(you)勢(shi)。民勤縣采取(qu)“園區+基(ji)地”的��na)J劍 帕Ψ��fa)展收成蜜瓜、東鎮茴香、東壩(ba)人參果、大壩(ba)沙蔥(cong)��xiao) 唐(tang)煬��jiu)黃、雙茨��mu)評苯貳?瘴涫 說��個(ge)農業產業...<a href="/6e3b3002bb8e" target="_blank">[詳細(xi)]</a></p> <ul><li><a href="/a504f3e971c1" target="_blank">武威市(shi)造林成果得到��jie)��you)效(xiao)鞏固</a></li><li><a href="/ea5decdf7870" target="_blank">古(gu)浪(lang)縣黑松驛鄉村旅游文��mu) 諢��huo)熱開啟</a></li><li><a href="/e9710185699c" target="_blank">民勤打(da)造15分鐘(zhong)養老服(fu)務(wu)圈側記</a></li><li><a href="/82175ddf1d50" target="_blank">民勤︰添綠 護綠 美(mei)家園</a></li><li><a href="/74d63bbf260d" target="_blank">涼州區張義鎮︰日光溫室結出“幸福(fu)果”</a></li><li><a href="/0811a7f1fe44" target="_blank">古(gu)浪(lang)縣干城鄉富民新村的美(mei)麗蝶變(bian)</a></li><li><a href="/1084252ac3a4" target="_blank">天祝︰黨史學習教(jiao)育“接(jie)地氣(qi)”“��ba)��you)人氣(qi)”</a></li><li><a href="/33824f02f762" target="_blank">古(gu)浪(lang)公安破獲兩起電信網絡詐(zha)騙案</a></li> </ul> <div class="cl "></div> <div class="margin_top10"> <div class="leftfloat pic pic-wenzikuan260"> <div style="position:relative;"> <a href="/23e5634b05fb" target="_blank" class="avatarsz"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/132/00301313235_b5ccbf4c.jpg" width="320" height="165"></a> <a href="/23e5634b05fb" target="_blank" class="title">青少年(nian)活(huo)動中��xing)惱��zheng)式開班</a> </div> </div> <div class="leftfloat pic pic-wenzikuan260"> <div style="position:relative;"> <a href="/0811a7f1fe44" target="_blank" class="avatarsz"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/125/00301312521_dec3389d.jpg" width="320" height="165"></a> <a href="/0811a7f1fe44" target="_blank" class="title">生活(huo)一(yi)天一(yi)個(ge)樣</a> </div> </div> </div> <div class="cl"></div> <div class="leftfloat"> <em><a href="/db3bedb7836b" target="_blank">留言(yan)給武威市(shi)��xing) 榧��/a></em> </div> <div class="leftfloat"> <em><a href="/bf333a6ee3ec" target="_blank">留言(yan)給武威市(shi)市(shi)長</a></em> </div> <div class="cl"></div> </div> <div id="c7" style="display:none" class="content"> <h1 class="margin_top10"><a href="/8063563a8b03" target="_blank" class="title">60個(ge)億提升城市(shi)品位 白銀再(zai)啟城市(shi)��xiao)傲裂酃?獺��/a></h1> <p>每(mei)日甘肅(su)網11月30日白銀訊(新甘肅(su)?每(mei)日甘肅(su)網記者 張其文)“一(yi)期(qi)項目(mu)為金(jin)座白銀和暢,位于(yu)銀鳳湖北側;��huan)����qi)項目(mu)為金(jin)座銀湖映輝(hui),位于(yu)銀鳳湖南(nan)側;三(san)期(qi)項目(mu)為白銀唐(tang)��pin)��26城...<a href="/8063563a8b03" target="_blank">[詳細(xi)]</a></p> <ul><li><a href="/6bba56b958e6" target="_blank">白銀市(shi)圖書館(guan)在甘肅(su)省圖書館(guan)學會(hui)年(nian)會(hui)中再(zai)獲佳(jia)績</a></li><li><a href="/c51a4d9b461b" target="_blank">景泰(tai)公安︰踐行(xing)職責使(shi)命 營造和��tuo)成����tai)</a></li><li><a href="/e2b6904e8d11" target="_blank">白銀市(shi)��xiao)懊��mei)麗鄉村行(xing)��xiao)苯煌 踩 不��hui)宣傳活(huo)動在靖遠��duan)囟 逭蜆顯按迤舳��/a></li><li><a href="/f9b62339c436" target="_blank">靖遠本地農民的“好幫手(shou)”“��ba)蓬<��jia)嚴選商(shang)城”小(xiao)程序正(zheng)式上線</a></li><li><a href="/f2978d0c335a" target="_blank">白銀區檢察(cha)院舉行(xing)首例公益訴訟案件公開听證(zheng)會(hui)</a></li><li><a href="/56fa9f62ee39" target="_blank">會(hui)寧縣公安局(ju)組織(zhi)機關(guan)全體(ti)女警開展心理解(jie)壓訓練</a></li><li><a href="/574347128a96" target="_blank">靖遠��duan)賾��you)效(xiao)破解(jie)秸稈焚燒污(wu)染(ran)頑(wan)疾</a></li><li><a href="/8063563a8b03" target="_blank">60個(ge)億提升城市(shi)品位 白銀再(zai)啟城市(shi)��xiao)傲裂酃?獺��/a></li> </ul> <div class="cl "></div> <div class="margin_top10"> <div class="leftfloat pic pic-wenzikuan260"> <div style="position:relative;"> <a href="/c3860b48c7c1" target="_blank" class="avatarsz"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/011/515/00301151581_b5b49257.jpg" width="320" height="165"></a> <a href="/c3860b48c7c1" target="_blank" class="title">靖遠��dui)窒��xian)壯觀冰瀑群(qun) 游客慕“冰</a> </div> </div> <div class="leftfloat pic pic-wenzikuan260"> <div style="position:relative;"> <a href="/e335ed311e36" target="_blank" class="avatarsz"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/005/964/00300596459_8faf4f97.jpg" width="320" height="165"></a> <a href="/e335ed311e36" target="_blank" class="title">多大大电影网破冰行动靖遠︰繪美(mei)山水畫 建(jian)好幸福(fu)河</a> </div> </div> </div> <div class="cl"></div> <div class="leftfloat"> <em><a href="/0df4a788aecf" target="_blank">留言(yan)給白銀市(shi)��xing) 榧��/a></em> </div> <div class="leftfloat"> <em><a href="/914c8f4efcea" target="_blank">留言(yan)給白銀市(shi)市(shi)長</a></em> </div> <div class="cl"></div> </div> <div id="c8" style="display:none" class="content"> <h1 class="margin_top10"><a href="/e61944a5b586" target="_blank" class="title">臨夏(xia)市(shi)全面開展體(ti)育事(shi)業安全生產大檢查(cha)工作</a></h1> <p>近日,針(zhen)對夏(xia)季安全生產及持(chi)續疫情防控常態(tai)化工作,臨夏(xia)市(shi)在全市(shi)範圍內(na)展開對各健身場館(guan)、體(ti)育協會(hui)、俱樂部的安全檢查(cha),並對前一(yi)段時間排(pai)查(cha)出的問題進行(xing)了回(hui)頭看。此次(ci)排(pai)查(cha)...<a href="/e61944a5b586" target="_blank">[詳細(xi)]</a></p> <ul><li><a href="/f4b65ee7ab20" target="_blank">"我家住在地質(zhi)公園"中��xing)��xiao)學生研(yan)學活(huo)動啟動</a></li><li><a href="/0e3565b51a34" target="_blank">積石山縣︰“小(xiao)鴿子”做成大產業</a></li><li><a href="/9c70111cf7c4" target="_blank">康樂縣全力推進疫苗接(jie)種</a></li><li><a href="/2ff0fb0f1f48" target="_blank">上半年(nian)臨夏(xia)州完成固定資產投資89.6億元</a></li><li><a href="/3ba92fe706f7" target="_blank">首次(ci)發(fa)現(xian)隱(yin)匿劍齒虎化石"現(xian)身"臨夏(xia)盆地</a></li><li><a href="/3b40e19512e2" target="_blank">和政縣成功救助一(yi)只野生 (pao)子</a></li><li><a href="/57aa7b8ae44a" target="_blank">康樂縣組織(zhi)志願者開展服(fu)務(wu)活(huo)動</a></li><li><a href="/b8d6827e8d3a" target="_blank">臨夏(xia)��nan)��萬(wan)多斤果蔬再(zai)次(ci)馳(chi)援河南(nan)</a></li> </ul> <div class="cl "></div> <div class="margin_top10"> <div class="leftfloat pic pic-wenzikuan260"> <div style="position:relative;"> <a href="/23c15a28c346" target="_blank" class="avatarsz"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/128/00301312878_634430e6.jpg" width="320" height="165"></a> <a href="/23c15a28c346" target="_blank" class="title">花(hua)椒紅了</a> </div> </div> <div class="leftfloat pic pic-wenzikuan260"> <div style="position:relative;"> <a href="/9d9362396b7e" target="_blank" class="avatarsz"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/117/00301311722_c6342c8d.jpg" width="320" height="165"></a> <a href="/9d9362396b7e" target="_blank" class="title">大通道牽引大發(fa)展</a> </div> </div> </div> <div class="cl"></div> <div class="leftfloat"><em><a href="/136f86cc1fb7" target="_blank">留言(yan)給臨夏(xia)州州長</a></em></div><div class="leftfloat"><em><a href="/50d49741892f" target="_blank">留言(yan)給臨夏(xia)州委書記</a></em></div> <div class="cl"></div> </div> <div id="c9" style="display:none" class="content"> <h1 class="margin_top10"><a href="/9b7fff0bd08b" target="_blank" class="title">最美(mei)的季節 我們(men)相(xiang)約草原</a></h1> <p>夏(xia)天,是草原最美(mei)的季節。日前,全國村莊(zhuang)清潔(jie)行(xing)動現(xian)場會(hui)在甘南(nan)召開,來自全國各地農業農村系統的參會(hui)同(tong)志齊聚甘南(nan),親(qin)身感(gan)受“環境(jing)革(ge)命”和村莊(zhuang)清潔(jie)行(xing)動帶給甘南(nan)草原的��mou)��bian)化...<a href="/9b7fff0bd08b" target="_blank">[詳細(xi)]</a></p> <ul><li><a href="/3246bed72550" target="_blank">舟曲:有(you)序推進地質(zhi)災(zai)害避險搬遷工作</a></li><li><a href="/74ddb52e5810" target="_blank">夏(xia)河開展重點旅游市(shi)場聯合(he)��xian)捶 觳��cha)</a></li><li><a href="/1fce55718975" target="_blank">碌曲圓滿完成鄉鎮黨委換(huan)屆選舉工作 </a></li><li><a href="/c01cf2e27b9d" target="_blank">卓(zhuo)尼:小(xiao)水電電網改造為鄉村振興注入強勁動能</a></li><li><a href="/76a3cb8aabee" target="_blank">碌曲縣人社局(ju):“��ba)南(nan)罹俅搿弊萆鍆平��拔椅 ��qun)眾辦(ban)實事(shi)”活(huo)動 </a></li><li><a href="/1d5036a67487" target="_blank">讓(rang)黨的聲音響(xiang)徹雪域高原——記全國先進基(ji)層黨組織(zhi)、甘肅(su)省廣播電視局(ju)瑪曲廣播轉播台黨��chi)?��/a></li><li><a href="/6e2e884b7878" target="_blank">迭部︰景區防疫不松懈 八(ba)方來客安心游</a></li><li><a href="/7d0cc227fc3a" target="_blank">夏(xia)河甘加羊通過省級(ji)地理標(biao)志農產品登記現(xian)場核查(cha)和品質(zhi)鑒評</a></li> </ul> <div class="cl "></div> <div class="margin_top10"> <div class="leftfloat pic pic-wenzikuan260"> <div style="position:relative;"> <a href="/1d3eba491c87" target="_blank" class="avatarsz"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/145/00301314591_i1000530000530a0_0d80dc49.jpg" width="320" height="165"></a> <a href="/1d3eba491c87" target="_blank" class="title">迭部:景區防疫不放松</a> </div> </div> <div class="leftfloat pic pic-wenzikuan260"> <div style="position:relative;"> <a href="/d5b434b8e501" target="_blank" class="avatarsz"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/115/00301311561_6822cb9f.jpg" width="320" height="165"></a> <a href="/d5b434b8e501" target="_blank" class="title">開展國家通用語言(yan)調研(yan)實踐活(huo)動</a> </div> </div> </div> <div class="cl"></div> <div class="leftfloat"> <em><a href="/18bc61a0a422" target="_blank">留言(yan)給甘南(nan)州州長</a></em> </div> <div class="leftfloat"> <em><a href="/4f3a90c2bf22" target="_blank">留言(yan)給甘南(nan)州委書記</a></em> </div> <div class="cl"></div> </div> <div id="c10" style="display:none"> <h1 class="margin_top10"><a href="/11e5da2eee0e" target="_blank" class="title">定西市(shi)多措並舉開展“3?12”植樹節活(huo)動 </a></h1> <p>陽春三(san)月,春風和煦、大地復甦。今年(nian)是全民義務(wu)植樹運動開展40周年(nian),在2021年(nian)第43個(ge)植樹節到來之際,我市(shi)以多種形(xing)式開展植樹節活(huo)動。通過在公園、廣場等人流密集(ji)區域懸掛��ye)岱����..<a href="/11e5da2eee0e" target="_blank">[詳細(xi)]</a></p> <ul><li><a href="/0696d0ac69c7" target="_blank">戴超(chao)在張掖(ye)和嘉峪關(guan)開展考察(cha)對接(jie)活(huo)動 </a></li><li><a href="/346c8884aba1" target="_blank">定西市(shi)政協召開習近平新時代中國特(te)色(se)社會(hui)主義思想學習座談2021年(nian)第一(yi)季��jing)妊 白��富��hui) </a></li><li><a href="/890c584cf80c" target="_blank">在機制創��cong)輪刑順鮒賂恍侶紛��——記全國脫(tuo)貧攻堅(jian)先進集(ji)體(ti)渭(wei)源縣上灣鎮人民政府(fu)</a></li><li><a href="/3ac595a0cf1c" target="_blank">甘肅(su)中醫藥大學附(fu)屬(shu)醫院與(yu)臨洮縣合(he)作共(gong)��bu) 黌 厙��蛑幸揭攪浦行(xing)��/a></li><li><a href="/41367889c6e6" target="_blank">通渭(wei):鄉村振興有(you)顏值有(you)產業有(you)品位 </a></li><li><a href="/7b4b4ef88d9f" target="_blank">通定高速公路路��fang)嫻諄��ji)層試驗段完成鋪(pu)築任務(wu) </a></li><li><a href="/f7b615419b36" target="_blank">渭(wei)源道地藥源基(ji)地助力鄉村振興 </a></li><li><a href="/110fdd326404" target="_blank">王嘉毅在臨洮調研(yan)��xing)幕(mu) 挪��;?鼻康��堅(jian)持(chi)��zhi)卣��zheng)創��cong)��積極探索新時代文��mu) 挪��;? 行(xing)侶肪��jing)</a></li> </ul> <div class="cl "></div> <div class="margin_top10"> <div class="leftfloat pic pic-wenzikuan260"> <div style="position:relative;"> <a href="/bed7ca1e14a7" target="_blank" class="avatarsz"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/011/957/00301195735_f9bec4fe.jpg" width="320" height="165"></a> <a href="/bed7ca1e14a7" target="_blank" class="title">渭(wei)源︰信心滿滿備春耕</a> </div> </div> <div class="leftfloat pic pic-wenzikuan260"> <div style="position:relative;"> <a href="/93b603cdf14d" target="_blank" class="avatarsz"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/011/898/00301189819_64162565.jpg" width="320" height="165"></a> <a href="/93b603cdf14d" target="_blank" class="title">漳��nan)兀罕缸閂┬時4焊��/a> </div> </div> </div> <div class="cl"></div> <div class="leftfloat"> <em><a href="/143d41b536aa" target="_blank">留言(yan)給定西市(shi)��xing) 榧��/a></em> </div> <div class="leftfloat"> <em><a href="/4aad2b488ca9" target="_blank">留言(yan)給定西市(shi)市(shi)長</a></em> </div> <div class="cl"></div> </div> <div id="c11" style="display:none" class="content"> <h1 class="margin_top10"><a href="/bf8d95a0dd1d" target="_blank" class="title">甘肅(su)日報社調研(yan)組在天水工業博物館(guan)、天水電視台、天</a></h1> <p>7月29日,甘肅(su)日報社調研(yan)組來到��jiao)燜 ?擋┤錒��guan)、天水電視台、天水日報社參觀調研(yan),並就黨史學習教(jiao)育、媒��jiao)迦諍��he)發(fa)展等情況進行(xing)深入交流。<a href="/bf8d95a0dd1d" target="_blank">[詳細(xi)]</a></p> <ul><li><a href="/dbfd526f815a" target="_blank">文��mu) 糜紋  ��盛世歡(huan)歌嘉年(nian)華——甘��shi)認��021年(nian)大像(xiang)山文��mu) 糜謂誑 ��mu)式側記</a></li><li><a href="/fc7c252916e5" target="_blank">軍(jun)人回(hui)鄉探親(qin) 攜(xie)父母勇滅火(huo)</a></li><li><a href="/29d5ed708862" target="_blank">楊小(xiao)平調研(yan)市(shi)屬(shu)國有(you)企業</a></li><li><a href="/7df2f585db13" target="_blank">雹災(zai)之後,村民忙(mang)自救政府(fu)幫改種 </a></li><li><a href="/62689ca3c4fa" target="_blank">天水市(shi)領導看望(wang)慰問民族宗教(jiao)界(jie)代表人士 </a></li><li><a href="/177fe834430c" target="_blank">劉天波在有(you)關(guan)推進會(hui)上強調 推動政法隊(dui)伍教(jiao)育整頓查(cha)糾整改��mu)方詬饗釗撾��wu)落實</a></li><li><a href="/580b628db831" target="_blank">麥(mai)積區舉行(xing)慶祝建(jian)黨100周年(nian)暨示範戶揭曉(xiao)典禮 </a></li><li><a href="/b82f29d969f8" target="_blank">文明潤心田 幸福(fu)滿校園——記省文明校園天水市(shi)��xing)郎�� ��/a></li> </ul> <div class="cl "></div> <div class="margin_top10"> <div class="leftfloat pic pic-wenzikuan260"> <div style="position:relative;"> <a href="/840508a97632" target="_blank" class="avatarsz"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/136/00301313661_e4014168.jpg" width="320" height="165"></a> <a href="/840508a97632" target="_blank" class="title">天水市(shi)馳(chi)援河南(nan)救援隊(dui)伍順利返回(hui) </a> </div> </div> <div class="leftfloat pic pic-wenzikuan260"> <div style="position:relative;"> <a href="/69578280b7e4" target="_blank" class="avatarsz"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/085/00301308550_ef7457f7.jpg" width="320" height="165"></a> <a href="/69578280b7e4" target="_blank" class="title">天水︰花(hua)椒飄香慶豐收</a> </div> </div> </div> <div class="cl"></div> <div class="leftfloat"> <em><a href="/c12c7ee7abe7" target="_blank">留言(yan)給天水市(shi)��xing) 榧��/a></em> </div> <div class="leftfloat"> <em><a href="/c884903c1981" target="_blank">留言(yan)給天水市(shi)市(shi)長</a></em> </div> <div class="cl"></div> </div> <div id="c12" style="display:none" class="content"> <h1 class="margin_top10"><a href="/881d58f2641f" target="_blank" class="title">武都︰“��ba) 貳碧字致塘嘶納礁渙稅儺��/a></h1> <p>近年(nian)來,武都區立足當地實際,抓住訂單(dan)辣椒產業發(fa)展機遇,大力發(fa)展“��ba) 貳碧字痔��te)色(se)產業,以“樹上花(hua)椒保發(fa)展,樹下辣椒促(chun)增收”的��na)J鉸塘嘶納劍 渙稅儺鍘��“我們(men)這里(li)人多...<a href="/881d58f2641f" target="_blank">[詳細(xi)]</a></p> <ul><li><a href="/5feb2478a1b1" target="_blank">疫情防控期(qi)間︰隴南(nan)市(shi)車管業務(wu)實行(xing)��xiao)熬徒����ban)、網上辦(ban)、自��zai)����ban)”</a></li><li><a href="/52299b5e3b67" target="_blank">八(ba)盤梨,好��mei)媯��/a></li><li><a href="/cd3bec460556" target="_blank">甘農大實踐教(jiao)學基(ji)地在康南(nan)林業總場建(jian)立</a></li><li><a href="/55d489edef63" target="_blank">梁樓村︰��he)鞜迓糜蔚懍琳襉寺��/a></li><li><a href="/4f05024b8c39" target="_blank">互聯網思維給鄉村振興發(fa)展��gong)逕稀靶魯嵐��bang)”</a></li><li><a href="/02312e13c55e" target="_blank">兩當縣站��jing)�� 潁何 鞜逭襉俗?肱畈  ��/a></li><li><a href="/cab67d7356cd" target="_blank">兩當縣站��jing)�� 潁翰��敵送��wang)撐起幸福(fu)家園</a></li><li><a href="/1308dec0a70d" target="_blank">隴南(nan)市(shi)政府(fu)行(xing)政審批制度改革(ge)工作領導小(xiao)組會(hui)議召開</a></li> </ul> <div class="cl "></div> <div class="margin_top10"> <div class="leftfloat pic pic-wenzikuan260"> <div style="position:relative;"> <a href="/6c7e7f73e57e" target="_blank" class="avatarsz"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/147/00301314700_29a9664a.jpg" width="320" height="165"></a> <a href="/6c7e7f73e57e" target="_blank" class="title">禮縣引導農民積極做好蔬菜生產</a> </div> </div> <div class="leftfloat pic pic-wenzikuan260"> <div style="position:relative;"> <a href="/49b9671fac10" target="_blank" class="avatarsz"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/136/00301313611_4b31d028.jpg" width="320" height="165"></a> <a href="/49b9671fac10" target="_blank" class="title">隴南(nan)裕河川金(jin)絲猴樂不思蜀</a> </div> </div> </div> <div class="cl"></div> <div class="leftfloat"> <em><a href="/987dda00ca89" target="_blank">留言(yan)給隴南(nan)市(shi)��xing) 榧��/a></em> </div> <div class="leftfloat"> <em><a href="/4eec4e8c8ba7" target="_blank">留言(yan)給隴南(nan)市(shi)長</a></em> </div> <div class="cl"></div> </div> <div id="c13" style="display:none" class="content"> <h1 class="margin_top10"><a href="/2ed3bd05828f" target="_blank" class="title">平涼上半年(nian)經濟運行(xing)總體(ti)平穩</a></h1> <p>今年(nian)以來,我市(shi)緊扣“十四五”開好局(ju)、起好步(bu),深入踐行(xing)新發(fa)展理念(nian),積極融入新發(fa)展格局(ju),著力推動高質(zhi)量發(fa)展,持(chi)續鞏固拓(tuo)展疫情防控和經濟社會(hui)發(fa)展成果,全市(shi)主要經濟指��fu)��..<a href="/2ed3bd05828f" target="_blank">[詳細(xi)]</a></p> <ul><li><a href="/71fdddc49958" target="_blank">平涼市(shi)築牢冷鏈��ci)稱釩踩 老��/a></li><li><a href="/84899c8163b8" target="_blank">靈台縣推行(xing)��xiao)胺晁乃凳��shi)”工作機制</a></li><li><a href="/851817712592" target="_blank">多大大电影网破冰行动崇信︰扶貧車間轉型升級(ji)打(da)造致富車間</a></li><li><a href="/db8d35cc1a54" target="_blank">涇川︰老舊(jiu)小(xiao)區改造項目(mu)順利推進</a></li><li><a href="/d89443ee1602" target="_blank">華亭︰愛心驛站服(fu)務(wu)戶外勞動者</a></li><li><a href="/2d720fd2ef92" target="_blank">靈台800畝麒麟西瓜成熟(shu)上市(shi)</a></li><li><a href="/f7fa2efd7f59" target="_blank">莊(zhuang)浪(lang)︰打(da)造紅色(se)教(jiao)育陣地</a></li><li><a href="/25a405279c56" target="_blank">平涼實施人才(cai)計劃助力鄉村振興</a></li> </ul> <div class="cl "></div> <div class="margin_top10"> <div class="leftfloat pic pic-wenzikuan260"> <div style="position:relative;"> <a href="/ad25de7c2235" target="_blank" class="avatarsz"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/135/00301313569_96a2f471.jpg" width="320" height="165"></a> <a href="/ad25de7c2235" target="_blank" class="title">美(mei)麗崇信入畫來</a> </div> </div> <div class="leftfloat pic pic-wenzikuan260"> <div style="position:relative;"> <a href="/2dc545f3ec72" target="_blank" class="avatarsz"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/012/903/00301290371_4da72932.jpg" width="320" height="165"></a> <a href="/2dc545f3ec72" target="_blank" class="title">全省首個(ge)水域救援訓練基(ji)地</a> </div> </div> </div> <div class="cl"></div> <div class="leftfloat"> <em><a href="/adc2df6b0c0a" target="_blank">留言(yan)給平涼市(shi)��xing) 榧��/a></em> </div> <div class="leftfloat"> <em><a href="/5effd36b6d38" target="_blank">留言(yan)給平涼市(shi)市(shi)長</a></em> </div> <div class="cl"></div> </div> <div id="c14" style="display:none" class="content"> <h1 class="margin_top10"><a href="/065dfa960e27" target="_blank" class="title">慶陽市(shi)河南(nan)商(shang)會(hui)第二批捐贈物資發(fa)往(wang)河南(nan)新鄭</a></h1> <p>7月27日,慶陽市(shi)河南(nan)商(shang)會(hui)將(jiang)第二批價值6萬(wan)余(yu)元的生活(huo)物資捐往(wang)河南(nan)省新鄭市(shi)��xiao)W��月21日河南(nan)商(shang)會(hui)發(fa)布捐款倡議書開始,我市(shi)部分愛心企業及社會(hui)各界(jie)愛心人士就��tu)�� ��xing)動起來,籌集(ji)...<a href="/065dfa960e27" target="_blank">[詳細(xi)]</a></p> <ul> <li><li><a href="/b35fd179606a" target="_blank">南(nan)梁鎮︰汲(ji)取(qu)紅色(se)營養 堅(jian)定抓實產業</a></li><li><a href="/f5a8ac51d2f0" target="_blank">正(zheng)寧縣羅川趙氏石坊︰小(xiao)村莊(zhuang)藏著大氣(qi)象(xiang)</a></li><li><a href="/7147e16b9a23" target="_blank">合(he)水 扎實築牢汛期(qi)安全防線</a></li><li><a href="/3731bd2e0c69" target="_blank">環縣全力保障草畜產業穩定發(fa)展</a></li><li><a href="/acab229a114c" target="_blank">鎮原縣累計接(jie)種新冠病毒疫苗38萬(wan)劑(ji)次(ci)</a></li><li><a href="/27fa6f4de416" target="_blank">今年(nian)二季��jing)惹煆糶竽烈瞪������xing)勢(shi)持(chi)續向好</a></li><li><a href="/fca02bc730a7" target="_blank">西峰區 辦(ban)實事(shi)解(jie)難題 惠民生聚民心</a></li><li><a href="/fbc72244ffa4" target="_blank">慶城縣南(nan)莊(zhuang)鄉上下聯動築牢防汛安全屏障</a></li></li> </ul> <div class="cl "></div> <div class="margin_top10"> <div class="leftfloat pic pic-wenzikuan260"> <div style="position:relative;"> <a href="/06eaaadfde8e" target="_blank" class="avatarsz"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/001/00301300110_4a04f5d3.jpg" width="320" height="165"></a> <a href="/06eaaadfde8e" target="_blank" class="title">鉚足牛勁興牛業</a> </div> </div> <div class="leftfloat pic pic-wenzikuan260"> <div style="position:relative;"> <a href="/1f98a3a5d1d7" target="_blank" class="avatarsz"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/012/959/00301295967_cad1d46d.jpg" width="320" height="165"></a> <a href="/1f98a3a5d1d7" target="_blank" class="title">慶陽︰豐收曲</a> </div> </div> </div> <div class="cl"></div> <div class="leftfloat"> <em><a href="/22b48d4c61af" target="_blank">留言(yan)給慶陽市(shi)��xing) 榧��/a></em> </div> <div class="leftfloat"> <em><a href="/ac8c3bf182be" target="_blank">留言(yan)給慶陽市(shi)市(shi)長</a></em> </div> <div class="cl"></div> </div> </div> <div style="cl:both;"></div> </div> </div> <div class="leftfloat leftm sz-r"> <span class="kd-x nl leftp topm bottomm">史話</span> <div class="text-center"><a href="/add4c3665e60" target="_blank"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/060/00301306017_3704916c.jpg" width="285" height="180"></a></div> <div class="bottomm"> <div class="btlid lih"> <li><a href="/56a932219169" target="_blank">甘肅(su)最早的老照(zhao)片出自一(yi)名俄國間諜(die)</a></li> </div> <div class="btlid lih"> <li><a href="/37401c4653dc" target="_blank">《水滸傳》一(yi)書得名,與(yu)甘肅(su)慶陽有(you)</a></li> </div> <div class="btlid lih"> <li><a href="/2bc8f54b384e" target="_blank">【說��de)?貳懇寡才(cai)��/a></li> </div> </div> <span class="kd-x nl leftp">絲路話��ba)��/span> <span class="btlid lih nl sz-dw"> <span class="cms_block_span"><style>.li_100389296 {list-style-type:none;}</style><ul class="li_100389296"><li class="li_100389296"> <a href="/8411fd0499c1" target="_blank"> 規範人臉(lian)識別,司法與(yu)行(xing)政要“完美(mei)</a> </li><li class="li_100389296"> <a href="/b66366ae130a" target="_blank"> 老師有(you)償補課遲早會(hui)付(fu)出沉重代價</a> </li><li class="li_100389296"> <a href="/10ead91004ce" target="_blank"> 每(mei)個(ge)人的力量匯聚成堅(jian)不可破��pin)牡��di)壩(ba)</a> </li><li class="li_100389296"> <a href="/5de1932428e3" target="_blank"> 為“揪��jing)黿��jiao)職隊(dui)伍里(li)的‘大灰狼’”</a> </li></ul></span> </span> </div> <div class="cl"></div> </div> </div> <div class="minwith"> <div class="dh"> <img src="images/gs_20.jpg"> <div class="leftfloat sj-l"> <dl class="sj-wz"> <dt><a href="/54bc436b6cff" target="_blank"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/144/00301314476_62565af7.jpg" width="453" height="302"></a></dt> <dd class="sj-wz-p"><a href="/54bc436b6cff" target="_blank">山丹縣如(ru)意花(hua)海</a></dd> </dl> </div> <div class="rightfloat sj-r"> <dl class="rightfloat sj-wz2 bottomm"> <dt><a href="/db6cd0005511" target="_blank"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/142/00301314270_1602c136.jpg" width="230" height="139"></a></dt> <dd class="sj-wz2-p"><a href="/db6cd0005511" target="_blank">烏鞘嶺(ling)的��nan)奶��/a></dd> </dl> <dl class="rightfloat sj-wz2 bottomm"> <dt><a href="/fe818bc2f307" target="_blank"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/144/00301314498_a8400271.jpg" width="230" height="139"></a></dt> <dd class="sj-wz2-p"><a href="/fe818bc2f307" target="_blank">徽縣榆樹鄉鄉村振興圖景</a></dd> </dl> <dl class="rightfloat sj-wz2 bottomm"> <dt><a href="/985a9e49c264" target="_blank"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/142/00301314261_ca4c5564.jpg" width="230" height="139"></a></dt> <dd class="sj-wz2-p"><a href="/985a9e49c264" target="_blank">這里(li),隨手(shou)一(yi)拍(pai)就是大片</a></dd> </dl> <dl class="rightfloat sj-wz2 bottomm"> <dt><a href="/336f9e31ce2a" target="_blank"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/136/00301313628_b09b7729.jpg" width="230" height="139"></a></dt> <dd class="sj-wz2-p"><a href="/336f9e31ce2a" target="_blank">天祝冰溝河 六月冰河 冰上開花(hua)</a></dd> </dl> <dl class="rightfloat sj-wz2 bottomm"> <dt><a href="/8318dc1920c2" target="_blank"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/136/00301313618_2f54e175.jpg" width="230" height="139"></a></dt> <dd class="sj-wz2-p"><a href="/8318dc1920c2" target="_blank">敦煌黨河風情線荷花(hua)綻放美(mei)如(ru)畫</a></dd> </dl> <dl class="rightfloat sj-wz2 bottomm"> <dt><a href="/7061647d8713" target="_blank"><img src="http://pic.gansudaily.com.cn/003/013/133/00301313332_a2e668ef.jpg" width="230" height="139"></a></dt> <dd class="sj-wz2-p"><a href="/7061647d8713" target="_blank">在敦煌月牙泉小(xiao)鎮感(gan)受慢生活(huo)</a></dd> </dl> <div class="cl"></div> </div> <div class="cl"></div> </div> </div> <div class="minwith"> <div><style type="text/css">.floatl{float:left;}.clear {clear:both;}.foot2{color:#666; font-size:14px;}.foot2 p{line-height:50px;}.foot2 a{color:#666; font-size:14px;}.width1100{width:100%;}.marginauto{margin:0 auto; width:1100px;}.margint15{margin-top:15px;}.height32{line-height:32px;}.margint15{margin-top:15px;}.marginl30{margin-left:20px;}.marginl50{margin-left:50px;}.height32{line-height:32px;}</style><div class="width1100 marginauto margint15 height32 foot2" align="center"> <p style="word-spacing:8px;"><a href="/c15fcfde692d" target="_blank" style="text-decoration:none;">關(guan)于(yu)我們(men)</a> <a href="/02c0db528a38" target="_blank">版(ban)權聲明</a> <a href="/d41d8cd98f00" target="_blank">廣告業務(wu)</a> <a href="/da78e1cf7135" target="_blank">聯系我們(men)</a></p> <p style="word-spacing:15px;"><span>甘肅(su)日報社每(mei)日甘肅(su)網版(ban)權所有(you)</span> <span>未經書面授權不得復制或建(jian)立鏡像(xiang)</span> <span>甘肅(su)每(mei)日傳媒網絡科技有(you)限責任公司��jing)械1就��舅����you)的經營業務(wu)、內(na)容更(geng)新和技術維護</span></p> <p style="word-spacing:15px;"><span>國家��yi)? ��攣判畔 ��fu)務(wu)許可證(zheng)編號︰6212006001 </span> <span>ICP備案號︰ 隴ICP備05000341 號</span></p><p><span>增值電信業務(wu)經營許可證(zheng)編號︰甘B2-20060007 </span> <span>信息網絡傳播視听節目(mu)許可證(zheng)編號︰2806153</span></p> <table width="80%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> <tr> <td align="center"><a href="/92e874b91be7" target="_blank"><img src="http://www.gansudaily.com.cn/images/2017/gajgba.jpg" width="163" height="56"></a></td> <td align="center"><a href="/d8c6fb95b8d3" target="_blank"><img src="http://www.gansudaily.com.cn/images/2017/hlwxx.jpg" width="163" height="56"></a></td> <td align="center"><a href="/069752f78ff2" target="_blank"><img src="http://www.gansudaily.com.cn/images/2017/ppb.jpg" width="163" height="56"></a></td> <td align="center"><a href="/b7ae7c0f996e" target="_blank"><img src="http://www.gansudaily.com.cn/images/2017/lzwjc.jpg" width="163" height="56"></a></td> <td align="center"><a href="/d41d8cd98f00" target="_blank"><img src="http://www.gansudaily.com.cn/images/2017/jyxwz.jpg" width="163" height="56"></a></td> </tr></table><div class="clear height25"></div></div></div> </div> <div id="qb-sougou-search" style="display: none; opacity: 0;"><p>搜(sou)索</p><p class="last-btn">復制</p></div><a href="http://www.aldebaranmarine.com" target="_blank">多大大电影网破冰行动</a> | <a href="http://js.aldebaranmarine.com" target="_blank">下一页</a> 2021-08-06 11:16 <script> (function() { var bp=document.createElement('script'); var curProtocol=window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src='https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src='http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s=document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement('script'); hm.src = 'https://hm.baidu.com/hm.js?f8a0f0c4e318416ae75d16abb7fbac50'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </body></html><!--ecms sync check [sync_thread_id="3bcee7cc5a424330844ab778a62d31c1" sync_date="2021-08-06 11:21:03" check_sum="3bcee7cc5a424330844ab778a62d31c1]-->